SEMA GROUP Sp. z o.o.

Ul. Nowogrodzka 50/515

00-695 Warszawa

 

Oddział w Inowrocławiu

Ul. Rzemieślnicza 7

88-100 Inowrocław


Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS 0000386513

NIP 556-27-37-642

 

Kapitał zakładowy 700.000,00 zł

Kapitał wpłacony 700.000,00 zł

Sekretariat

tel. +48 (052) 356-14-20

fax +48 (052) 356-14-21

sema@sema-group.pl

Księgowość:

tel. +48 (052) 356-14-28

fax +48 (052) 356-14-14

ksiegowosc@sema-group.pl

Dział Handlowy:

tel.+48 (052) 356-14-11

tel.kom. +48 602 757 867

fax +48 (052) 356-14-12

handlowy@sema-group.pl

Dział Kompensatorów:

tel.+48 (052) 356-14-24

tel.kom. +48 600 961 980

fax+48 (052)356-14-12

marketing@sema-group.pl

Dział Produkcji I: Cięcie wodą :

tel. +48 (052) 356-14-19

tel.kom. +48 882 042 478

fax +48 (052) 356-14-25

produkcja@sema-group.pl

Dział produkcji II: Uszczelki:

tel. +48 (052) 356-14-23

tel.kom. +48 602 268 752

fax +48 (052) 356-14-27

hydraulika@sema-group.pl

Przedstawiciel handlowy:

tel. 664 421 074

przedstawiciel@sema-group.pl